Reader Comments

Reader Comments

میخ پرچ انبری

"Carin" (2018-02-21)

 |  Post Reply

پرچمنت خدای را عزوجل که به ماتوفیق خدمتگزاری شما صنعتگران عزیزرا میخ پرچ عنایت فرموده وسپاس ازشما عزیزان که جهت کیفیت برترکارخود، محصولات ما (انواع میخ پرچ) را انتخاب نموده اید.
این شرکت محصولات میخ پرچ انبری خود رادرسایز های زیر به بازار عرضه می کند. درصورتی که سایزی را درخواست دارید که درجدول سایز بندی شرکت موجود نیست، میتوانید با تماس با واحد فروش و یا از طریق فرم تماس با ما، سفارش دهید.

میخ پرچ انبری

Add comment