Reader Comments

Reader Comments

Màng chống thấm HDPE định hướng và kéo căng sơ bộ

by La Quang Quang Tien (2017-09-25)


Màng chống thấm HDPE  định hướng và kéo căng sơ bộ được dùng nhiều dưới dạng màng co và màng căng.Tính chất của PE thay đổi tùy theo nhà sản xuất. Tuy nhiên, một vài đặc tính đặc trưng được trình bày dưới đây nhằm minh họa các đặc tính này thay đổi như thế nào khi mật độ thay đổi từ thấp tới cao Màng Màng chống thấm HDPE  , bạt HDPE dày 0,03 – 0,05 mm Lót sàn bê tông, sàn mái công trình xây dựng. Làm màng phủ nông nghiệp. Lót ruộng muối. Che phủ, bảo ôn, bọc hàng hóa Màng chống thấm HDPE  , bạt HDPEdày 0,1 – 0,15 – 0,2 – 0,25 mm Lót kênh mương, đê đập, lót bờ hồ ao. Lót sàn bê tông, sàn mái công trình xây dựng. Làm màng phủ nông nghiệp. Lót ruộng muối. Phân khu sản xuất, làm màng nhà kính http://mangchongthamhdpehn.weebly.com/

Từ khóa:

Màng chống thấm HDPE

Màng HDPE

Bạt lót hồ tôm

Bạt HDPE