[1]
A. Aerne, «Art’s Transformative Potential: Comparing Doris Salcedo’s Plegaria Muda and Ludmila Ferrari’s Cultus», Cuad. Músic. Artes Vis. Artes Escén., vol. 11, n.º 2, nov. 2016.