[1]
N. Bordoni y A. Squassi, «Caries dental: una mirada actual para una vieja problemática / Dental Caries: A New Outlook to an Old Problem», Univ Odontol, vol. 32, n.º 68, pp. 81–97, jun. 2013.