[1]
M. Restrepo, «Servir a la verdad», SyP, vol. 4, n.º 6, pp. 5–6, jun. 1985.