(1)
Jaramillo, M. T. BIBLIOGRAFIA BASICA PARA UN ESTUDIO DE MEDICINA POPULAR. univ.humanist. 1973, 5.