(1)
Franco Cort├ęs, M. A. Editorial. Univ. Med. 2019, 60, 1-2.